Pigmentové roztoky jsou určeny k probarvování epoxidových systémů CHEMEX POX. Doporučené dávkování je do 5 hm. % ke složce A (pryskyřici).

Testovací vlasnost 10

související zboží