Velmi jemný práškový  fotoluminiscenční pigment systémy CHEMEX POX. Doporučené dávkování je 1-10 hm. % ke složce A (pryskyřici). Svítivost cca 8 hod.  Množství přidaného pigmentu neovlivňuje délku svítivosti, ale její intenzitu. 

Testovací vlasnost 10

související zboží